HOVEDSIDE  

TUSENÅRSHAGEN  

HISTORISK OVERSIKT  

GAMLE HAGER PÅ AGDER  

ARTSDATABASE  

 

 
offisiell sammarbeids- 
partner Norge 2005  


  Agder Naturmuseum og Botaniske hage's tusenårsprosjekt:

 T u s e n å r s h a g e n
  gamle hageplanter på Agder gjennom tusen år


   
 1800-tallet med sveitserhusets hager (1850-1910)

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Et velstående borgerskap fikk økonomi og interesse for velutstyrte hager på denne tiden. Etter de store romantiske landskapsparkene fikk vi 1800-tallshager med en noe stivnet, innstrammet landskapsstil. Disse hagene var kostbare å anlegge, og vedlikeholdet krevde gartnere med gode kunnskaper. Våningshusene ble bygget i sveitserstil, for eksempel Myren gård i Kristiansand og Langsæ gård i Arendal.

Utvalget av planter økte stadig, særlig fra slutten av 1800-tallet, noe som passet den nye landskapsstilen. Her var avveksling viktig. I denne perioden ble broket- og fliketbladete former, hengetrær, sørgetrær og søyletrær høyeste mote i hagene. Levende lysthus skulle gi skyggefulle sitteplasser. Plener og blomster var viktige, det skulle være "et smukt, kunstig grønnsvær, eller gressvold" på passende steder. Plenslåtten ble utført med ljå, plenklippere kom kanskje i bruk omkring 1870-årene i Norge.

Blomstene sto i større og mindre rabatter, alminneligst i kantene av plenene. Teppe- og varmebed ble brukt. Begge var svært arbeidskrevenede. Det var et mangfold av blomster.

Et gammelt herbarium etter legen Axel Arbo viser tilgangen på fremmede planter fra siste halvdel av 1800-tallet. I herbariet er det til sammen over ett tusen (!) navngitte hageplanter fra Arendalsdistriktet 1875-1904. Her er med andre ord nok å velge blant!

vikingtid middelalder renessanse og barokk romantikken 1800-tallet 1900-tallet

Planteliste fra 1800-talleshagene (1850-1910)

KOLORADOGRAN Abies concolor
SPANSK EDELGRAN Abies pinsapo
SIBIRLØNN Acer ginnala
PERLE-EVIGHETSBLOMST Anaphalis margaritcea
HAGESKRINNEBLOMST Arabis caucasica
JAPANSPIR Astilbe japonica
TOPPKLOKKE Campanula glomerata
HONNINGKNOPPURT Centaurea montana
ILDKVEDE Chaenomeles japonica
LAWSONSYPRESS Chamaecyparis lawsoniana
DUEHODE Chelone obliqua
KJEMPETURT Cicerbita macrophylla
ATLASBLOM Clarkia (Godetia) amoena
GLANSMISPEL Cotoneaster lucidus
SMÅSTJERNETOPP Deutzia gracilis
RUSTJERNETOPP Deutzia scabra
SMÅHJERTE Dicentra formosa
LØYTNANTSHJERTE Dicentra spectabilis
SMÅGULLKORG Doronicum orientale
ARKITEKTENS TRØST Fallopia baldschuanica
PARKSLIREKNE Fallopia japonica
HØSTSOLBRUD Helenium autumnale
ASALSPIREA Holodiscus discolor
SMALBLADLILJE Hosta lancifolia
DUGGBLADLILJE Hosta sieboldiana
TIGERLILJE Lilium lancifolium
TREBLAD-HUMLEBUSK Ptelea trifoliata
RABARBRA Rheum x cultorum
VANLIG ALPEROSE Rhododendron catawbiense
SVARTSTIKKELSBÆR Ribes divaricatum
BLODRIPS Ribes sanguineum
RYNKEROSE Rosa rugosa
HØSTBERGKNAPP Sedum ewersii
Sedum fosterianum
SIBIRBERGKNAPP Sedum hybridum
OKTOBERBERGKNAPP Sedum spectabile
DOUGLASSPIREA Spiraea douglasii
PRAKTSPIREA Spiraea japonica
KLASESPIREA Spiraea x billiardii
GENTSPIREA Spiraea x vanhouttei
LAMMEØRE Stachys lanata
PRYDSVINEROT Stachys macrantha
UNGARSK SYRIN Syringa josikaea
TUSENSTRÅLE Telekia speciosa
STORLIND Tilia platyphyllos
VESTAMERIKANSK HEMLOKK Tsuga heterophylla
HORNFIOL Viola cornuta