Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
stangholmen fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Navnet forteller oss at det fra gammel tid stod et sjømerke her: en stang fundamentert i stein og med en arm på toppen som viste vei. Men dette var dagmerker, og i mørket kunne bare fyrlys hjelpe de sjøfarende. Stangholmen fyrstasjon ble opprettet 1855. Frem til 1959, da selve fyret ble nedlagt og avfolket, hadde åtte fyrvokterfamilier hatt sitt hjem og arbeidsplass her. Området er overdratt Risør kommune som leier ut bygningene. Om sommeren drives det restaurant her.


Jordbruk og hagebruk
Folketellingen fra år 1900 viser at familien Andersen, fyrvokter og hustru, bodde her med sine 6 barn (hvorav 3 var sjømenn). Familien dyrket ikke korn/poteter, hadde både kjøkken- og frukthage, og holdt kreaturer og fjærkre.

I 1921 omfattet jordveien hele holmen, men bestod for det meste av bart fjell og noen hagelapper hvor det ble dyrket litt grønnsaker.

Ifølge Valerie Neumann ble hagen skapt av fyrvokterfamilien Johnsen i årene 1889-1900 (før Andersens). Fyrvokter Jens Thaarup Johnsen var uvanlig glad i blomster, jorda i hagen var for det meste ballast fra hjemvendte skuter. Hagen var bygd opp i terrasser fra bryggerhuset ned mot bårnaustet.Her var lysthus overgrodd av eføy, stikkelsbærbusker, peoner, aurikler, noen ytterst hardføre hvite roser og en svært uvanlig dekorativ tistel. Løkblomster trivdes mange plasser på holmen. Og en sommer i 1930-årene ble 2000 pinseliljer og 500 tulipaner levert for salg i Risør! Her var også massevis av påskeliljer og blå scilla samt et pæretre og bærbusker (Torborg Sagen 1929-31).

Rester etter hage og dyrket mark er fortsatt tydelig på holmen (2005).


Gjenstående hageplanter på Stangholmen fyr (2005)Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Stangholmen fyrstasjon 1855-1959 av Valerie Neumann
Minner fra Stangholmen 1929-1931 av Torborg Sagen,
begge i Årsskrift 1991 (nr.16) Søndeled og Risør Historielag
http://www.risor.no/ontime.asp?doc_id=624


(c) Per Arvid Åsen 10.12.2005