Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
odderøya fyrstasjon (c) per arvid åsenNatur
Fyrstasjonen ligger på vestsiden av Odderøya, i innseilingen til Vesterhavnen i Kristiansand. Terrenget er terrasserte svaberg under bratt klippevegg. (Eike)skogen bakom fyret under fjellet har en rik utforming. En frodig strandbergvegetasjon finnes i sprekker, bl.a. strandnellik, smørbukk, bergknapp, hundekvein, smyle, rødsvingel, sauesvingel, føllblom, strandløk, smalkjempe og strandsmelle.


Kulturhistorie
Det ble først oppført en svært enkel bolig i tre med fyrstue, kammers og kjøkken ”saavidt at et Par enslige Folk kan bo der”. Fyret ble tent i 1832. Dagens fyrbygning stod ferdig i 1874. Familien Pedersen var den siste fyrvokterfamilen som bodde på Odderøya fyr (1969 - 1984). I 1984 ble Odderøya automatisert og avfolket, lykta ble flyttet ut til nåværende lyktetårn av plast, plassert nærmere sjøen. I alle de 152 år som fyrstajonen var bemannet, bestod betjeningen av ”1 fyrvokter med husstand”. Selv om fyret ligger nær Kristiansand, er det relativt vanskelig tilgjengelig med en bratt vei og utsatt landing. Trappene fra fyret opp gjennom det bratte fjellet med i alt 126 trappetrinn ble benyttet flittig fram mot 1905. Etter at fyret ble avfolket har det fungert som feriehjem for fyrvesenet om sommeren. Fra 1993 til 2000 var fyret bebodd av en privatfamilie som opparbeidet området og anla nye hager. Etter denne tid er det ikke blitt gjort noe i hagen. Fyret er nå overtatt av Vest-Agder fylkeskommune, og bygningene er restaurert.


Hagebruk
En hage er avmerket på kart fra 1911 i bakkant av maskinhus/fyrbetjentbolig. Jordveien for fyrvokteren var i 1921 oppgitt til ”Null, kun nogle m2 haveflekker for blomster og litt grønnsaker.” Lærer og amatørbotaniker John Nuland var flere ganger på Odderøya fyr, første gang 1931. Han skrev i 1946 at det utvilsomt var en rest av gammel hage her ute. Da familien Pedersen flyttet inn på fyret, var hagen i en 10-års periode sterkt preget av industriforurensingen fra Fiskå og Falconbrigde Nikkelverk, bl.a. forsvant epletrærne. Etter hvert som bedriftene fikk renseanlegg bedret situasjonen seg, og fyrfolket plantet epletrær,rips og solbær. De hadde også rabarbra. Det var vanskeligere å få til roser. Syriner, stikkelsbær, kirsebær, påske- og pinseliljer, samt gressløk stod her da de kom i 1969.


Dagens situasjon(2003)
Hagen bærer i dag preg av villnis. Gammeldagse, enkle syriner er vanlige flere steder. Langs plattingen vokser det syrin, malurt, daglilje, akeleie og stikkelsbær. Skvallerkål og ugressklokke er vanlige ugress. En liten bestand av lundstjerneblom finnes ved inngangen til området og i bed i hagens øvre del. Gammeldagse pinseliljer er flyttet inn i hagens øvre del etter 1993 (herkomst Odderøya). Gammeldagse påskeliljer finnes også her og nede ved stranden. Rådyrene, som er hyppige gjester i hagen, beiter ikke på påskeliljene. I sentrum av hagen står det solbær- og ripsbusker. Gjengrodde steimurte bed i øvre del er anlagt etter 1993. Gravbergknapp er vanlig over det meste av fyrområdet. Omkring cisternen finnes et plommekratt med mye greintorner og rotskudd. Plommene er gule, små og søte. Epletrær finnes fortsatt gjenstående flere steder. Gressløk er vanlig forvillet under bolighuset, og på østsiden av veien ned til stranden er det en stor bestand av gravmyrt og spredt såpeurt.


Hageplanter på Odderøya fyr (2003)