Villapalen ved Bønsnes kirke og gård, Hole i Buskerud
Villapalen står ca. 100 m sørøst for Bønsnes kirke i engkant mot Bønsnesveien like nedenfor Bønsnes gård. Sørvendt mot Tyrifjorden, ca. 95 m o.h. Berggrunnen i området er kalkskifer. Treet har en kraftig stamme, ca. 50 cm i diameter, greiner seg ut like ovenfor basis. Sterkt greinet og med greintorner. Eplegallmidd finnes sparsomt. Villepletreet er reltativt høyt og bredt (se foto med Tore berg som målestokk). På treet var det mange små, runde til noe tilspissede, blanke, grønne epler som var friskt sure og noe beske på smaken. Ikke modne frø. 10 epler veide bare 90 gram, med lange, tynne stilker. Størrelsen var omkring 30 mm i diameter.

Belegg finnes i herbariet ved Agder naturmuseum og botaniske hage.

Oversiktsbilde med Bønsnesveien østover. Villapalen står i tregruppen til venstre i bildet.
Eple In situ fra Bønsnesapalen. Skudd og blader er glatte uten hår.
Tore Berg foran villapalen gir et inntrykk av størrelsen.

Epler Ex situ fra Bønsnesapalen. Disse 10 vilkårlige utvalgte eplene veide 90 gram og størrelsen varierte mellom 26 og 35 mm. Legg merke til de lange og tynne stilkene.