Villepletre på Bømlo i Hordaland
Øst for Grønevik på Bømlo står et enslig villepletre i beitemark. Treet er 6 m høyt, mosegrodd og med en stammediameter ved basis på omkring 28 cm. 1. oktober 2009 var treet fullt av epler og det lå haugevis med epler på bakken.

Eplene var runde, grønne, faste, sure og beske på smak. Diameter 22-32 mm, 10 epler veide 100 gram. Stilkene var av varierende lengde.

Store hauger med villepler på bakken under treet
10 vilkårlig valgte villepler veide 100 gram og hadde en diameter mellom 22 og 32 mm
Villepletreet øst for Grønevik på Bømlo står enslig i beitemark.
Eplekjerner (frø) fra villepletreet øst for Grønevik
1. oktober 2009 var villepletreet fullt av epler!