Apalen på Valsøy
Valsøy, Halsa kommune i Møre og Romsdal

Sør for vegen opp til første garden på Valsøya (gnr. 109, bnr. 4) står det en enslig gammel villapal (Malus sylvestris) i sauebeite, 15 - 20 m o. h. Ifølge Ole Johan Valsø har treet stått på stedet i manns minne og blir kalt "Apalen". Han kjente ikke til andre forekomster i Halsa (Aune 2005).

Vi besøkte stedet 22. september 2009. Valsøyapalen er 10 meter høy og står i beitemarka nedenfor gårdsveien, mot vannet. Treet er hult og ca. 1 m bredt ved stammebasis. Det kan synes som om flere stammer kommer opp (?) som stubbeskudd, det hele ser svært gammelt ut. Treet er sterkt mose- og lavgrodd, og det som synes best ifølge Aune (2005) er den gule småmessinglaven (Xanthoria polycarpa), men det er også andre, ubestemte arter. I 2009 var det rikelig med små, grønne epler, diameter 25-38 mm, sure og ekstremt beske, 10 epler veide 75 gram. Herbariebelegg KMN 67089.

Apalen utmerker seg med stor og vakker blomstring hvert år, ifølge kona på gården, Anne Marie Valsø. Hun fortalte også at apalen var viden kjent, hennes manns (Ole Johan Valsø) bestefar (hadde vært ca. 140 år i dag) fortalte at i hans tid stod det en rekke med apaler oppover bakken.
Tidligere gikk det også en gammel vei like oppforbi apalen. Hun fortalte at det fantes et sagn om et kloster i området og stedsnavnet Munkhaven var kjent.

Egil Ingvar Aune (2005): Kartlegging av biologisk mangfold (naturtyper) i Halsa kommune. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2005-3.

Innsamling av epler fra Valsøyapalen.
Apalen er hul, og “stammen” er ca. 1 m i tversnitt ved basis. Legg merke til at sauetråkk utgjør en viss slitasje omkring apalen.
Apalen på Valsøy er 10 meter høy.
Eksempler på epler fra Valsøyapalen.
10 epler veide 75 gram.