Villepletre på Bleikøya i Oslo
Det er flere villepletrær på Bleikøya, det omtalte treet står ved stien på den østlige delen av øya.To stammer tett sammen, hver ca. 14 cm i diameter, noe greintorner. Høyde ca. 6-7 m. Små, tilnærmet runde epler, gulgrønne med røde kinn, stilker relativt lange, sure og svært beske i smaken. Størrelse på eplene varierte mellom 25-35 mm. 10 epler veide 95 gram.
Tore Berg foran villapalen på Blekøya. Viktige observasjoner noteres i feltjournalen.
Villepler med røde kinn i tette samlinger på treet.
10 villepler ca. 25-35 mm i diameter veide bare 95 gram.