Stor villapal nord for Karlsøen, Sarpsborg kommune i Østfold
En praktfull villapal står i åpent kulturlandskap, i eng/utkant av eng, 100 m sør for Karlsøybrua, mellom Karlsøyveien og stranda mot Karlsøysundet, ca. 10 m fra sjøen. Treet er markert i landskapet og lett synlig i vinterdrakt i Google Street View. Diameter på stammen er omtrent 50 cm, og treet er ca. 8 m høyt og like bredt. Greintorner finnes på nye skudd. Eplegallmidd under bladene. I 2010 var det ingen epler på treet, men det lå mange på bakken fra 2009. Dette var typiske villepler, regelmessig runde, 20-30 mm i diameter og forsynt med lange, tynne stilker.
Villapalen står helt alene i åpent kulturlandskap mellom Karlsøyveien og Karlsøysundet. Her sett fra sjøen mot veien. Treet bar ingen villepler i 2010.
Villapalen fotografert 13.09.2010 fra Karlsøyveien mot Karlsøysundet, se også Google Street View hvor apalen er vist i vinterdrakt.