Villepletre på Kåsen, Forsand i Rogaland
6-7 meter høyt villepletre i utkant av gammel eplehage på gården Kåsen. 239 m o.h. Vokser oppetter steingjerde/rydningsrøys. Treet er markert annerledes enn de andre trærne i hagen. Bladene med blank underside uten hår. Tallrike, små, runde, grønne epler med røde kinn, sure og beske på smaken. Størrelse inntil  ca. 40 mm i diameter.

Herbariebelegg: KMN 66011 (Agder naturmuseum og botaniske hage)

Fristende villepler fra Kåsen!
“Vårt” villepletre på Kåsen står i utkanten av en gammel eplehage. Lysefjorden kan skimtes i bakgrunnen.
Eplene sitter tett i tett på greinene.
Kjernhus av eple fra Kåsen, det er 2 friske, modne frø i hvert rom.
1. september 2008 var det rikelig med epler på treet.
Et utvalg av epler fra Kåsen, størrelsen varierer fra 28-40 mm.