Bungane, Vik i Sogn og Fjordane
I beitemarka like nedenfor gården Bungane, 460 meter over Framfjorden, vokser det et enslig villepletre. I løpet av våre registreringer 2008-2010 har vi ikke funnet villepler høyere over havet enn dette. I juni 2010 var bladverket fullstendig oppspist av makk. Belegg finnes i herbarium KMN.
Villeplet vokser i beitemark like nedenfor husene på Bungane, 460 m o.h.
Stammen har en diameter på omlag en halv meter og fremviser - typisk nok - et virvar av greiner.
Villepletreet på Bungane, med bunnen av Indrefjorden i bakgrunnen.