Verdens Ende, Tjøme i Vestfold
I flat, åpen, frilagt bakstrand på Verdens Ende, finnes det en flott bestand av mer eller mindre “rene” villepletrær. Alle karaktertrekk ved treet på bildene tyder på temmelig rent villeple, med sure og beske, små, grønne epler, vekt ca. 10 gram. Foreløpige observasjoner tyder på at flere trær trolig inneholder genetisk materiale fra dyrket eple,  DNA-analysene vil forhåpentligvis bringe mer informasjon om dette. Belegg av flere trær finnes i Herbarium KMN.
Landskapet blir holdt åpent av sauene.
Høyt henger de og sure er de! Villeplene henger tett i tett på greinene, mens sauene går og venter på at de skal falle ned.
Sauene spiser de sure villeplene.