Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
Natur
Hattholmen fyr ligger på en kupert liten holme på vestsiden av Mannefjorden, ved innseilingen til Mandal. Det er strandbergvegetasjon i skorter, sprekker og søkk, men også mye fjell i dagen uten vegetasjon. Tørrbakkevegetasjon. Fine tuer med rosenrot på sørsiden av fyret.

Kulturhistorie
Hattholmen fyr ble opprettet i 1867 og var bemannet frem til 1973. Fyret ble da automatisert og avfolket. Bygningene har en karakteristisk hathomen fyrstasjon (c) per arvid åsenorganisering i rekke på et høydedrag i landskapet. Hattholmen er et typisk norsk trefyr og et godt eksempel på en én-familiestasjon. Folketellingen fra år 1900 viser at familien Rostrup, fyrvokter og hustru, bodde her med sine 7 barn. Etter 1973 har fyret stått tomt, men ble utbedret i 1984/85. Mandal Kystlag har siden 1991 samarbeidet med kystverket om drift av fyret med overnattingstilbud i sommersesongen.

Hagebruk
Nevneverdig hagebruk er ikke avmerket på folketellingsskjemaet fra 1900, kanskje fordi familien Rostrup var helt nye her. I 1921, 6 år etter familien Tostrup forlot stedet ble jordveien oppgitt som ”Ikke nævneværdig, kun nogle faa m2 haveflækker.”

Av svart/hvitt bilder som henger i stua på fyrstasjonen i dag, fremgår det at familien Vågsvoll drev aktivt hagebruk (1945-1963). Ella Vågsvoll likte å stelle i hagen og hadde flere slag prydplanter, heter det i en bildetekst. Mange forskjellige prydplanter kan sees på bildene, men identifikasjon er vanskelig, dog er dagliljen kjennelig på samme plass som den står i dag. Norman Vågsvoll kan huske at moren (Ella) var glad i blomster. Han forteller videre at det stod bærbusker nedenfor hønsehuset, og de hadde høns, katt og hund, men ikke sauer. Asketrærne var små den gang. Han husker også at det var kirsebærtre som var så stort at de kunne sitte oppe i det og spise bær. Det stod et epletre i en kløft ved sjøbua med gode, søte epler. Faren gikk rundt på øya og plukket bringebær (og noe bjørnebær). Andre planter han kunne huske var ”rabarbra, tulipaner, løvemunn, strandnellik, kaprifol [vivendel], løvetann, solbær, rips, krekling, ringblomst, blåklokke og prestekrave.” Terrassebedene langs sørsiden av trappen kan ikke sees på bildene (fra 1950-årene?), og må følgelig være yngre enn dette.

Da Mandal Kystlag ble engasjert på Hattholmen fyr på begynnelsen av 1990-tallet, var hagen gjengrodd av ugress og hadde preg av villnis. Ifølge Turid Pettersen ble hagen satt i stand, det ble anlagt urtehage, og noen nye planter ble introdusert. De siste årene har aktiviteten i hagen trolig vært liten.

Dagens situasjon (2003)
Hagen ligger lunt omkranset av høydedrag på tre sider og med åpning mot Hattholmsundet. Vi kommer inn i hagen på en fin vei ned langs fjellet. Her står et par surkirsebær. På nedsiden av veien ser vi staudebedet, syrin og eple i søndre del, likeså en gammel blomstrende bergflette oppetter mot veien. Store asketrær gir skygge i hagen. Veien fortsetter som trapp opp langs fjellet til plattingen langs fyrbygningene. Mellom vei og fjell finnes stikkelsbær og surkirskebær (i fulll blomst i mai), og øverst fantes en gammel abrodd med en ”stammebasis” på 3 cm diameter, som var gått ut i august 2003. (Siste gang sett i 2002, men stiklinger er i kultur.) Bed langs terrassen trolig bestående av nyplantninger. Mellom trapper og fjell 3 oppmurte, trolig relativt nye terrassebed. Overgrodd preg. Her finnes filtarve. Øverst surkirsebær, og nederst stor bestand av gammeldagse pinseliljer (i blomst 22.05.), duften brer seg over hele hagen. Her nede ble også den nye urtehagen anlagt på 1990-tallet, løpstikke er gjenstående fra denne tiden, og rabarbraen er flyttet hit fra området ved brønnen, hvor den stod før. Skvallerkål er hyppig (trolig introdusert med urtehagen). I trapp og mur vokser murtorskemunn. Mellom terrassebed og fjell tre busker med surkirsebær. Mye gravbergknapp overalt på fjellet, videre bestand med skyggesildre utover fjellet. Mye akeleie forvillet i hagen. Noen få enkel påskeliljer på en terrrasse, nye? Fuglestjerne vanlig overalt. Krokus sparsomt ved trapp. Orientvalmue over alt i hagen.

Staudebedet under veien er gammelt, øverst gul daglilje (mot NØ), kan også sees på bilde fra 1950-årene som henger på stasjonen. Andre gamle stauder her: sibiriris, akeleie, kanadagullris og tigerlilje (også i skôr nedenfor uthus mot NØ, sprer seg lett med yngleløk). Prakthjelm og primula er introdusert av Turid Pettersen. Mye fuglestjerne i bedet.

En kurvpil (hunnplante) står på hagens sørøstside, ved denne også bestand med såpeurt. Mange oppmurte bed som er overtatt av ugress og skjørbuksurt. I bergskôrer nedenfor uthus mot NØ finnes gullregn, solbær, rips og stikkelsbær. Sparsomt med snøstjerner i gressmark/plen mot maskinhus på toppen, og snøklokke sparsomt i bakken under hovedhuset.Hageplanter på Hattholmen fyr (2002 - 2003)    Villflora
    Liste over ville planter på Hattholmen fyr (2002 - 2003)